Bacaan Injil Hari Selasa 26 Agustus 2014 ~ Santo Katolik Dot Com

Santo Katolik Dot Com

sejarah dan nama santo santa katolik

26 August 2014

Bacaan Injil Hari Selasa 26 Agustus 2014

Bacaan Injil Hari Selasa 26 Aguatus 2014, Bacaan Injil Hari Ini, Santo Katolik

Bacaan Pertama Hari Selasa 26 Agustus 2014

2Tes. 2:1-3a,13b-17

2Tes 2:1    Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia kami minta kepadamu, saudara-saudara,

2Tes 2:2    supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba.

2Tes 2:3    Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga! Sebab sebelum Hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, yang harus binasa,

2Tes 2:13    Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai.

2Tes 2:14    Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita.

2Tes 2:15    Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan, maupun secara tertulis.

2Tes 2:16    Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah, Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita,

2Tes 2:17    kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik.

Mazmur Hari Selasa 26 Agustus 2014

Mzm. 96:10,11-12a,12b-13

Mzm 96:10    Katakanlah di antara bangsa-bangsa: "TUHAN itu Raja! Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran."

Mzm 96:11    Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, biarlah gemuruh laut serta isinya,

Mzm 96:12    biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya, maka segala pohon di hutan bersorak-sorai

Mzm 96:12    biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya, maka segala pohon di hutan bersorak-sorai

Mzm 96:13    di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia datang menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetianNya.

Bacaan Injil Hari Selasa 26 Agustus 2014

Mat. 23:23-26

Mat 23:23    Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu: keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan.

Mat 23:24    Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan.

Mat 23:25    Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan.

Mat 23:26    Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih.

No comments:

Post a Comment

Silahkan beri komentar dengan bijak