Bacaan Injil Hari Selasa 30 September 2014 ~ Santo Katolik Dot Com

Santo Katolik Dot Com

sejarah dan nama santo santa katolik

28 September 2014

Bacaan Injil Hari Selasa 30 September 2014


Bacaan Pertama Hari Selasa 30 September 2014

Ayb. 3:1-3,11-17,20-23

Ayb 3:1    Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya.

Ayb 3:2    Maka berbicaralah Ayub:

Ayb 3:3    "Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan: Seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan.

Ayb 3:11    Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan?

Ayb 3:12    Mengapa pangkuan menerima aku; mengapa ada buah dada, sehingga aku dapat menyusu?

Ayb 3:13    Jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang; aku tertidur dan mendapat istirahat

Ayb 3:14    bersama-sama raja-raja dan penasihat-penasihat di bumi, yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya,

Ayb 3:15    atau bersama-sama pembesar-pembesar yang mempunyai emas, yang memenuhi rumahnya dengan perak.

Ayb 3:16    Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang?

Ayb 3:17    Di sanalah orang fasik berhenti menimbulkan huru-hara, di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istirahat.

Ayb 3:20    Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah, dan hidup kepada yang pedih hati;

Ayb 3:21    yang menantikan maut, yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih dari pada menggali harta terpendam;

Ayb 3:22    yang bersukaria dan bersorak-sorai dan senang, bila mereka menemukan kubur;

Ayb 3:23    kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung Allah?

Mazmur Hari Selasa 30 September 2014

Mzm. 88:2-3,4-5,6,7-8

Mzm 88:2    (88-3) Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telinga-Mu kepada teriakku;

Mzm 88:3    (88-4) sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati.

Mzm 88:4    (88-5) Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur; aku seperti orang yang tidak berkekuatan.

Mzm 88:5    (88-6) Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur, yang tidak Kauingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu.

Mzm 88:6    (88-7) Telah Kautaruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam.

Mzm 88:7    (88-8) Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu Kautindihkan kepadaku. Sela

Mzm 88:8    (88-9) Telah Kaujauhkan kenalan-kenalanku dari padaku, telah Kaubuat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar;

Bacaan Injil Hari Selasa 30 September 2014

Luk. 9:51-56

Luk 9:51    Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, Ia mengarahkan pandangan-Nya untuk pergi ke Yerusalem,

Luk 9:52    dan Ia mengirim beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu bagi-Nya.

Luk 9:53    Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia, karena perjalanan-Nya menuju Yerusalem.

Luk 9:54    Ketika dua murid-Nya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata: "Tuhan, apakah Engkau mau, supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?"

Luk 9:55    Akan tetapi Ia berpaling dan menegor mereka.

Luk 9:56    Lalu mereka pergi ke desa yang lain.

No comments:

Post a Comment

Silahkan beri komentar dengan bijak