Renungan Hari Kamis 16 Oktober 2014 ~ Santo Katolik Dot Com

Santo Katolik Dot Com

sejarah dan nama santo santa katolik

14 October 2014

Renungan Hari Kamis 16 Oktober 2014

Renungan Hari Kamis 16 Oktober 2014, Renungan Harian, Santo Katolik

Renungan Hari Kamis 16 Oktober 2014

 

Hormatilah Utusan-Nya


    Allah telah mengutus kepada umat-Nya, para utusan yang telah Ia pilih untuk mewartakan keselamatan-Nya. Para nabi menjadi perantara bagi Allah untuk mewartakan kasih-Nya kepada manusia. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Allah yang akan mengutus nabi-nabi atau para rasul-Nya yang ternyata tidak diterima atau dikenal dan bahkan dibunuh oleh angkatan ini.

    Manusia sering kali hidup menurut pengetahuannya saja. Hikmat Allah sering tidak mereka dengar atau mereka pahami. Kendati para nabi dan rasul telah berkarya dengan baik, namun mereka lebih sering memperoleh penolakan, pertentangan dari angkatan yang keras hatinya. Bahkan dikisahkan pula bahwa para nabi atau rasul kerap mereka diperlakukan dengan kasar, mereka aniaya, mereka tolak dan bahkan sampai mereka bunuh.

    Allah sendiri telah mengecam ahli-ahli Taurat yang keras hatinya dan berpikiran sempit dengan berkata: "Celakalah hai kamu ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan; kamu sendiri tidak masuk ke dalam dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi.

    Marilah bertanya dalam diri, bagaimana sikapku selama ini? Apakah aku sudah menempatkan dan, memperlakukan para utusan Allah dengan penerimaan dan kasih yang wajar dan menerima pewartaan mereka dengan hati yang terbuka, penuh sukacita, sehingga aku boleh menerima rahmat Allah, yaitu keselamatan dan  kehidupan kekal bersama-Nya.

Tuhan, ajarilah aku untuk mampu mengerti dan menerima sabda-Mu yang Engkau berikan melalui para nabi dan utusan-Mu. Amin.


No comments:

Post a Comment

Silahkan beri komentar dengan bijak