Bacaan Injil Hari Rabu 23 Mei 2018 ~ Santo Katolik Dot Com

Santo Katolik Dot Com

sejarah dan nama santo santa katolik

20 May 2018

Bacaan Injil Hari Rabu 23 Mei 2018

Bacaan Injil Hari Rabu 23 Mei 2018

Yohana Antida Thouret

Warna Liturgi Hijau

Bacaan Pertama Hari Rabu 23 Mei 2018

Yak. 4:13-17

Yak 4:13    Jadi sekarang, hai kamu yang berkata: "Hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung",

Yak 4:14    sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap.

Yak 4:15    Sebenarnya kamu harus berkata: "Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu."

Yak 4:16    Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah.

Yak 4:17    Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa.

Mazmur Hari Rabu 23 Mei 2018

Mzm. 49:2-3,6-7,8-10,11

Mzm 49:2    (49-3) baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama!

Mzm 49:3    (49-4) Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian.

Mzm 49:6    (49-7) mereka yang percaya akan harta bendanya, dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka?

Mzm 49:7    (49-8) Tidak seorangpun dapat membebaskan dirinya, atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya,

Mzm 49:8    (49-9) karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya, dan tidak memadai untuk selama-lamanya?

Mzm 49:9    (49-10) supaya ia tetap hidup untuk seterusnya, dan tidak melihat lobang kubur.

Mzm 49:10    (49-11) Sungguh, akan dilihatnya: orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungupun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain.

Mzm 49:11    (49-12) Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun; mereka menganggap ladang-ladang milik mereka.

Bacaan Injil Hari Rabu 23 Mei 2018

Mrk. 9:38-40

Mrk 9:38    Kata Yohanes kepada Yesus: "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita."

Mrk 9:39    Tetapi kata Yesus: "Jangan kamu cegah dia! Sebab tidak seorangpun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku, dapat seketika itu juga mengumpat Aku.

Mrk 9:40    Barangsiapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita.   

No comments:

Post a Comment

Silahkan beri komentar dengan bijak